Etkinliklerimiz

Gün Boyu Neler Yapıyoruz?
  • Eğlenceli Matematik

   Matematiğin eğlenceli dünyasını çocuklarımıza sevdirmek ve matematik korkusu olmayan bireylerin temelini atmak için oyunlarla, drama, orff ve yaparak yaşayarak öğretiyoruz.

  • İngilizce Etkinlikleri

   Anadil gelişimi iyi olan öğrencilerde ikinci dilin yabancı dilin öğrenimi daha rahat ve kolay olmaktadır. İngilizcenin ikinci dil olarak verildiği kurumumuzda seçmeli dil olarak Fransızca da sunulmaktadır.

  • Fen ve Bilim Etkinlikleri

   Merak özellikle çocuklar için en önemli öğrenme güdüleyicilerindendir. Fen ve bilim etkinlikleri ile öğrencilerin merak duygularını keşfe dönüştürerek bilime ilgili nesiller yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

  • Müzik Etkinlikleri

   3 ve 4 yaş grubumuzda ritim ve vurmalı çalgılarla müzik eğitimi vermekteyiz. 5 ve 6 yaş grubuna kulak ölçümü yapılarak, vücut perküsyonu ve orff enstrümanlarıyla müzik eğitimi vermekteyiz.

  • Performans Sanatları

   Başta bale, halk oyunları ve modern dansların olduğu akademik bir gelişimin temellerinin atıldığı performans sanatları etkinliklerimizde öğrencilerimizi yönlendirerek yetenekleri doğrultusunda profesyonel eğitimler almalarını hedefliyoruz.

  • Öğrenci Paylaşım Etkinlikleri

   Öğrencilerimizin sınıf içerisinde paylaşımlarda bulunduğu etkinliklerimizde göster anlat yöntemiyle eğlenceli vakit geçiriyoruz.

  • Anadil Etkinlikleri

   İletişimi güçlü bireyler yetiştirmek için anadilin çok etkin kullanılması gerekmektedir. Anadili iyi kullanan bireyler diğer alanlarda da daha etkin performans sergilerler. Bunu nedenle öğrencilerimize anadili iyi öğretmen adına göster anlat, sunuş yöntemi, drama, orff ile eğitim veriyoruz.

  • Temel Fiziksel Beceri Etkinlikleri

   Sağ ve sol beyini aktif çalıştırma adına fiziksel aktiviteler 3 – 6 yaş grubunda çok önemli, öğrencilerimiz uzman eğitmenler eşliğinde jimnastik, büyük ve küçük kas etkinlikleri yapmaktadırlar.

  • Zekâ Oyunları Etkinlikleri

   4 – 5 – 6 yaş gruplarına özgü ayrı ayrı zekâ oyunları eğitim programlarımızla güzide şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyoruz.

  • Sanat Etkinlikleri

   Yaş gruplarımıza özgü olarak öğrencilerimizin küçük ve büyük kas gelişimlerine uygun ebru sanatından çeşitli baskı boyama ve kil sanatlarına kadar geniş bir yelpazede etkinlikler yapmaktayız.

  • Yüzme

   Kurumumuz bünyesinde bulunan ısıtma sistemli ve güvenlikli havuzumuzda öğrencilerimiz eğlenerek yüzme öğreniyorlar.

  • Veli Katılımları

   Yıl içerisinde velilerimizi ve çeşitli meslek gruplarını kurumumuza davet ederek öğrencilerimizi sınıf ortamlarında görmelerini ve bizlerle çeşitli paylaşımlarda bulunmalarını sağlamaktayız.

 • Fotoğraf Galerimizi Görüntüleyin

  Daha Detaylı Bilgi Alın
 • Öğretim Yöntem ve Tekniklerimiz

  Etkinlik ve Derslerimizde Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?
  • Göster Anlat Yöntemiyle Öğretim

   Öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin genel anlamda nesneleri, kavramları ve çeşitli durumları betimleyerek hayal gücü, görsel algı becerilerinin gelişmesini sağlamaktadır.

  • Yaratıcı Drama

   En genel tanımıyla eğitimde yaratıcı drama; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır.

  • Sinektik

   Sinektik, Yunanca “syn” kelime kökünden gelmekte olup, farklı olan ve birbirleriyle ilgisiz görünen elementlerin bir araya getirilmesi anlamına gelmektedir (Gordon, 1987). Sinektik tekniği ise, analojiler, metaforlar ve paradokslar oluşturmak amacıyla farklı olan elementlerin bilinçli ve sistematik bir yolla birleştirilmesi sürecine dayanan bir tekniktir. Sinektik tekniğinin amacı, problem çözme sürecini daha etkili ve verimli kılmaya yarayan analojileri sistematik bir biçimde kullanma yollarını öğretmektir. Çoğumuz günlük yaşamımızda karşılaşmış olduğumuz problemleri çözmek amacıyla bilinçli olarak ya da bilinçsizce analojileri bir dereceye kadar kullanıyor olabiliriz. Analojilerin farklı düzeylerde ve sistematik bir yolla kullanılması alışılmışın dışında düşünebilmeye yardım eder.

  • Probleme Dayalı Öğrenme

   İlk olarak tıp fakültelerinde kullanılan düşünme becerilerine olan katkısı görüldükçe diğer eğitim ve öğretim basamaklarında da kullanılan Probleme dayalı eğitim ve öğretim modelini kurumumuzda öğrencilerimizin eleştirel ve üretken düşünme becerilerini geliştirmek için kullanmaktayız.

  • Buluş Yoluyla Öğretim

   Öğrencinin kendisi için hazırlanan ortamda istenilen bilgiyi keşfetmesine dayalı bir metottur. Özellikle fen ve doğa etkinliklerinde kullandığımız yöntemimizle öğrencilerimizin keşif gücünü ve bilime olan merakını arttırıyoruz.

  • Scamper

   SCAMPER tek bir nesneye yöneltilen düşünme yöntemi serisidir. Bunun için tek bir nesne seçilir, beyin fırtınası yoluyla bu nesne değiştirilip, geliştirilir. Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur. Bu sorular çocuğun daha önce alışık olmadığı şekilde düşünmesini sağlar. Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür. Michalko ya göre Scamperın felsefesi Her fikir, varolan başka bir fikirden doğar.

  • Oyunla Öğretim

   Çocuğun dünyayı ve yakın çevresini anlamaya çalıştığı ilk yöntemdir oyunla öğretim. Çeşitli alanlarda hazırlanan oyun programları ile öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini ve gelişmelerini hedeflemekteyiz.

  • Orff ile Eğitim

   Ünlü Alman Besteci Carl Orff ve dansçı Gunild Keetman tarafından müzik eğitimi temel alınarak geliştirilmiş olan Orff öğretim tekniği; müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntemdir. Kurumumuzda müzik eğitimi ile beraber çocuklarımızın dikkat eksikliğini tamamlayarak hayal gücünü geliştirmesinde yardımcı olmaktayız.

  • Yaparak ve Yaşayarak Öğrenme

   Küçük yaşlarda kalıcı öğrenmeyi sağlamak için yaparak yaşayarak öğrenme metodu en sık kullanılan eğitim metodlarındandır. Yaparak yaşayarak öğrenen çocukların bilgileri daha kalıcı olmaktadır. Kurumumuzda etkinliklerimizin büyük bir kısmı yaparak yaşayarak öğrenme yöntemi ile sunulmaktadır.